Home Species Index Wildfowl

Gadwall

Anas strepera

 

Gadwall 2013 Fraser Simpson

 

Kensington Gardens London  England

File/Web Name: london27jan388 (gadwall270113b.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/640    Av: 8.0    ISO: 400

 

 

Gadwall 2013 Fraser Simpson

 

Kensington Gardens London  England

File/Web Name: london27jan351 (gadwall270113c.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/800    Av: 8.0    ISO: 400

 

 

Gadwall 2013 Fraser Simpson

 

Kensington Gardens London  England

File/Web Name: london27jan392 (gadwall270113a.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/500    Av: 8.0    ISO: 400

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

London Wetland Centre London  England

File/Web Name: lwc776 (gadwall170906b.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/400    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

London Wetland Centre London  England

File/Web Name: lwc097 (gadwall170906a.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/2000    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

London Wetland Centre London  England

File/Web Name: lwc171107487 (gadwall171107a.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/25    Av: 5.6    ISO: 100

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

Walthamstow Reservoirs London  England

File/Web Name: walthamstowres197 (gadwall040306b.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/1000    Av: 4.50    ISO: 200

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

Walthamstow Reservoirs London  England

File/Web Name: walthamstowres201 (gadwall040306a.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/1000    Av: 5.0    ISO: 200

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

London Wetland Centre London  England

File/Web Name: lwc137 (gadwall1401010a.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/800    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

London Wetland Centre London  England

File/Web Name: lwc160 (gadwall1401010c.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/2500    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Gadwall 2006 Fraser Simpson

 

London Wetland Centre London  England

File/Web Name: lwc035 (gadwall1401010d.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/800    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Gadwall 2009 Fraser Simpson

 

Regent's Park London England

File/Web Name: regpark31jan09644 (gadwall310109a.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/160    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Gadwall 2009 Fraser Simpson

 

Regent's Park London England

File/Web Name: regpark31jan09575 (gadwall310109b.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/160    Av: 5.6    ISO: 200

 

 


Home Species Index Wildfowl

 

 

www.frasersimpson-birdphotography.com